Realiteit Ontwikkeling

Ambitie, Realiteit, Bewegen en Verdiepen zijn de stappen om resultaat te bereiken.

Leiderschap

Een groep in staat stellen de doelen van de groep te realiseren.

Realiteit Ontwikkelaars

Doen wat gedaan moet worden.

Team

Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn.

Individu

Welke plek neem jij in?

Management development & workshops

Het bouwen aan de toekomst doe je met elkaar.

Realiteit Ontwikkeling

Aan de hand van de stappen Ambitie-Realiteit-Bewegen-Verdiepen onderzoeken we samen met u wat werkelijk is en wat werkelijk nodig is om door te ontwikkelen om uw organisatie doelen te bereiken.

 1. Ambitie: Waar sta je voor en waar ga je voor?
 2. Realiteit: Waar sta je nu echt?
 3. Bewegen: Wat is er nodig om deze ambitie te realiseren?
 4. Verdiepen: Hoe zorgen we voor continuïteit en verdieping.

SkyRoots faciliteert directie en management bij het beantwoorden van deze belangrijke organisatie vragen.

Meer infoLeiderschap

Wat heb ik te doen om een groep in staat te stellen de doelen te bereiken? Dit is de essentie van leiderschap.
 In de praktijk van alledag hebben directeuren, manager, leidinggevende hele concrete vragen:

 • Hoe draag ik bij aan het ‘van papier trekken’ van de strategie?
 • Hoe draag ik bij aan een cultuurverandering?
 • Hoe zorg ik ervoor dat het talent in de organisatie optimaal benut wordt?
 • Hoe creëer ik mijn eigen oppositie om mezelf scherp te houden?
 • Hoe houd ik patronen en belemmerende overtuigingen in stand?
 • Durf ik echt leiding te geven?

SkyRoots begeleidt leiderschap sessies die u inzicht, richting en verdieping geven op de voor u belangrijke en persoonlijke vragen.

Meer info

Realiteit Ontwikkelaars

De ambitie en strategie van de organisatie is duidelijk en toch blijven de resultaten achter. In werkelijkheid blijkt dat ‘de strategie van papier trekken’ nog niet zo eenvoudig is. De realiteit blijkt weerbarstiger en nu?

Een team van sleutelfiguren – realiteit ontwikkelaars – gaat met lef, durf, daadkracht en resultaatgerichtheid aan het werk om dat te doen wat gedaan moet worden: een aantal strategische- en organisatie projecten efficiënt, effectief en duurzaam implementeren in de organisatie. De realiteit ontwikkelaars:

 •  Werken met draagvlak vanuit de organisatie
 •  Stellen duidelijke prioriteiten
 •  Maken concrete actie plannen
 •  Werken vanuit heldere samenwerkingsafspraken
 •  Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen
 •  Doen wat gedaan moet worden met resultaat

SkyRoots geeft de realiteit ontwikkelaars support bij: focus houden, supervisie, discipline en grenzen opzoeken.

Meer info

Team

In elk team spelen vraagstukken die niet expliciet op de agenda staan, de vraagstukken die leven onder de oppervlakte, die nog niet benoemd zijn en die iedereen ergens wel weet dat ze belangrijk zijn om de doelstellingen te realiseren.

 •  Is de ambitie helder bij iedereen?
 •  Voor welke opdracht staat het team nu echt?
 •  Hoe neem jij je verantwoordelijkheid?
 •  Wat heb jij van een ander nodig?
 •  Hoe werken jullie samen?
 •  Durft het team kleur te bekennen?
 •  Wat moet er in de onderlinge communicatie verbeterd worden?

In team sessies maakt Skyroots de bovenstroom en de onderstroom inzichtelijk om van daaruit (nog) succesvoller de toekomst tegemoet te gaan.

Meer info

Individu

Spannend…….. de confrontatie met jezelf.

Welke plek neem jij in? En hoe doe je dat? Wat is jouw bijdrage aan de organisatie? Hoe wil jij jezelf verder ontwikkelen? Waar zit je verborgen potentieel? Welke belemmerende overtuigingen remmen jouw persoonlijke groei?

Vanuit de gedachte dat ‘soms vragen belangrijker zijn dan antwoorden’ gaan wij samen al vragen stellend op zoek naar de antwoorden of inzichten die voor jou van belang zijn om ten volle je plek in te nemen.

In een aantal persoonlijke gesprekken ontdek jij welke beweging of verdieping je te maken hebt om meer en meer je plek in te nemen.

Meer info

Management Development & Workshops

Het bouwen aan de toekomst doe je met elkaar. Ook een management development programma maken en begeleiden we samen met de organisatie en desgewenst specialisten van buitenaf. We maken maatwerk modules op het snijvlak van de organisatie thematiek en de persoonlijk thematiek. We kijken naar zowel de zakelijke opgave, de professionele opgave als de persoonlijke opgave voor mens en organisatie. De directie en senior management heeft in een aantal modules een rol als leraar op hun vakgebied. Zij weten als geen ander wat de impact van de ontwikkeling in de wereld is op hun verantwoordelijkheidsgebied en wat dat concreet betekent voor de organisatie. Daarnaast zijn zij mentor voor de deelnemers aan het management development programma. Samen bouwen aan de toekomst begint met samen bouwen aan de relatie.

Bouwen aan de toekomst kan ook basis van workshops en trainingen. Deze kunnen gaan over: communicatie, leiderschap, situationeel leiderschap op de werkvloer, verandermanagement & mentor programma’s.

Meer info